Algemene Voorwaarden

www.dutchtrickdogs.nl

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen van digitale producten en abonnementen die te koop worden aangeboden op www.dutchtrickdogs.nl.

Bij het plaatsen van een bestelling (m.a.w. downloaden van gratis of betaalde producten) via www.dutchtrickdogs.nl houdt in dat u deze algemene verkoopvoorwaarden aanvaardt.

1 Aanbiedingen, prijzen en betalingen

1.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s en inclusief 21% BTW.

1.2 De betaling van de aangeboden digitale producten op www.dutchtrickdogs.nl geschiedt online en via de aangeboden betaalmethodes. Een link naar het product wordt digitaal en na de succesvolle betaling automatisch via email geleverd. Na het plaatsen van uw bestelling ontvangt u een bevestiging van de koop per e-mail.

1.3 Met de plaatsing van een bestelling en de betaling van een digitaal product gaat de koper een definitieve koopovereenkomst aan met www.dutchtrickdogs.nl. De algemene voorwaarden van deze overeenkomst zijn op www.dutchtrickdogs.nl beschikbaar gesteld voordat en op het moment dat u een product bestelt. Tijdens het bestelproces dient u deze voorwaarden ook te accepteren.

1.4 Een definitieve overeenkomst geeft de koper het niet-exclusieve en niet overdraagbare recht voor het gebruik van de digitale service. Het intellectueel eigendomsrecht en het wettelijke auteurschap hiervan blijven te allen tijde bij www.dutchtrickdogs.nl.

2 Intellectuele eigendomsrechten

2.1 Alle teksten, afbeeldingen en (digitale producten) op www.dutchtrickdogs.nl zijn auteursrechtelijk beschermd.

2.2 De teksten, afbeeldingen en (digitale) producten van www.dutchtrickdogs.nl mogen niet zonder toestemming van de auteur worden gedeeld met derden.

2.3 www.dutchtrickdogs.nl garandeert dat de aan u geleverde digitale producten geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht van derden.

3 Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

3.1 www.dutchtrickdogs.nl is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de betreffende digitale producten en informatie die door www.dutchtrickdogs.nl beschikbaar zijn gesteld.

3.2 We streven ernaar om 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u beschikbaar te zijn. Toch bestaat er de mogelijkheid dat u af en toe geen toegang heeft tot www.dutchtrickdogs.nl. Dit kan om welke reden dan ook op elk moment gebeuren met of zonder kennisgeving en naar eigen goeddunken. We kunnen ook aspecten van de werking van www.dutchtrickdogs.nl wijzigen, inclusief de soorten bestanden die beschikbaar zijn op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies dat u lijdt als gevolg van deze dingen.

3.3 We beloven niet dat een bepaald item altijd op onze website beschikbaar zal blijven. We behouden ons het recht voor om op elk moment alle of een deel van de downloads met of zonder kennisgeving te wijzigen of stop te zetten. Verder kunnen we met of zonder kennisgeving nieuwe downloads toevoegen. De prijzen van alle producten kunnen op elk moment worden gewijzigd door de wijzigingen op onze website te plaatsen.

3.4 Correspondentie en/of levering vindt plaats via email en internet. U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van het juiste (email) adres aan www.dutchtrickdogs.nl. Daarnaast bent u ook verantwoordelijk voor het juist instellen van uw PC en eventueel aanwezige programma’s zoals firewalls, spamfilters en virusscanners, zodat aan u verstuurde berichten en digitale producten kunnen worden ontvangen.

4 Bestelling annuleren

4.1 Op digitale producten van www.dutchtrickdogs.nl zit een beperkte annulering. Deze beperking vindt u in 4.2.

4.2 U kunt de bestelling annuleren gedurende de eerste 30 dagen na aankoop. Indien de 30 dagen verstreken zijn vervalt ook het recht op annulering van de bestelling.

5 Diversen

5.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden in strijd is met enig toepasselijk recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door www.dutchtrickdogs.nl vast te stellen nieuwe vergelijkbare bepaling.

5.2 Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

5.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland.